Võrumaal algab turvalisuskampaania: Ära jäta sõpra üksi!

  Sellel nädala käivitub Võrumaa turvalisuse nõukogu eestvedamisel noortele suunatud sotsiaalmeedia kampaania „Koos on kindlam! Ära jäta sõpra üksi."   Terve suve kestva teavituskampaania eesmärgiks on kutsuda noori märkama potentsiaalseid ohte ja osalema sedakaudu turvalisema keskkonna loomisel. „Suvi on aeg, mil noored on väga liikuvad ja osalevad paljudel erinevatel üritustel, kus võidakse võtta ka tavapärasest suuremaid riske. Hoolivate sõprade toel saab...

Kogunevad Võrumaa kogukondade eestvedajad, et rääkida läbi internetivajaduste kaardistamine

21. juunil kell 16.00 toimub Võru vallavallitsuse saalis infokoosolek kõigile Võrumaa külavanematele ja kogukondade eestvedajatele, et jagada ja hankida infot MTÜ Eesti Andmesidevõrk, maavalitsuse ning kohalike omavalitsuste koostöös käivituva projekti „Internet koju" kohta.   Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal ja teistes Kagu-Eesti maakondades projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest...

Laupäeval lööb Võrumaa laulust ja tantsust helisema

Ülehomme, 3. juunil, koguneb Kubja vabaõhulaval ligi 1700 Võrumaa lauljat, tantsijat ja pillimest, et pidada iga-aastast Võrumaa laulu- ja tantsupidu. Sel aastal kannab pidu nime „Maailm heliseb".   „Peol näeme suures osas neid valitud tantse ja laule, mis on ka tänavuaastase noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään" kavas. Seega on neil inimestel, kes Tallinnasse noortepeole ei jõua, võimalus saada veidigi osa sealsest repertuaarist. Ometi pole meie pidu siiski suure peo väike...

Teaduspäev Võrumaa gümnasistidele

Maakonna gümnasistidel ja teistelgi huvilistel on suurepärane võimalus osa saada järjekordsest Eesti Teaduste Akadeemia teaduspäevast 29. mail 2017 algusega kell 12.00 Võru Gümnaasiumis. Ettekandega teemal „Kas Võrus on head arhitektuuri" on kuulajate ees akadeemik, Eesti Kunstiakadeemia rektor, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Mart Kalm. Inspireerivaks kujuneb kindlasti ka teema „Minu elu vaipades" ettekandjaks Anu Raud akadeemik, tekstiilikunstnik, Viljandi...

Avanes võimalus taotleda toetust EV100 väikeprojektide elluviimiseks

Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas koostöös Riigikantseleiga EV100 väikeprojektide taotlusvooru, taotlemistähtajaga 6. juuni 2017.   Väiketoetuste taotlusvooru eesmärk on pakkuda lisatuge juba planeeritud sündmustele ja ühistegevustele, mis on mõeldud kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.   Väiketoetused on suunatud sellistele algatustele, mis kingivad Eestile elutervemaid kodanikke ja parandavad vaimset keskkonda (näiteks kutsuvad rohkem...

Võrumaa aasta ema on Janyka Vellak

Eile Võru Kandles toimunud emadepäeva kontsert-aktusel andis maavanem Andres Kõiv üle Võrumaa aasta ema tiitli Antsla vallas elavale kahe tütre emale Janyka Vellakule.   Janyka on väga eluterve ja positiivse ellusuhtumisega naine. Tütarde sõnul on Janyka alati olnud toetav, mõistev ning pühendunud, mistõttu on ta oma lastele suureks eeskujuks.   Janyka on pärit Tallinnast, kus ta omandas juristi diplomi. Elu tõi ta Võrumaale, kus ta esialgu väikeste laste...

Eakatele autojuhtidele toimub tasuta täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht”

Koolitus toimub 15. mail kell 10.00 Võru Maavalitsuse II korruse saalis (Jüri 12, Võru). Osalema oodatakse vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks on 25 inimest. Koolitusel osalemiseks kirjutada aadressile kerli.tallo@mnt.ee või helistada numbrile: 5568 1491, hiljemalt 12. mail. Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teoreetiline osa kestab kuus...

2. jalaväebrigaadi ja USA maaväe õhuväe kompanii koostööharjutus Võrumaal

4. ja 5. mail toimub 2. jalaväebrigaadi ja USA maaväe õhuväe kompanii koostööharjutus Võrumaal. Harjutusel osalevad helikopterid UH-60 Black Hawk, mis võivad põhjustada Võru linnas ja trajektooril Ridali –Võru tavapärasest rohkem müra. Lennud toimuvad päevasel ajal ning ei kasutata imitatsioonivahendeid. 

Maavanem: haldusreform parandab omavalitsuste koostööd

Maavanem Andres Kõivu hinnangul tugevdab haldusreform Võrumaa maakondlikku identiteeti ja parandab maakondlikku koostööd.   Kõiv andis haldusreformist ülevaate täna Võrut külastavale Euroopa parlamendi saadikule Tunne Kelamile, kes tundis peamiselt huvi maakonnakeskuse ja teiste Võrumaa omavalitsuste koostöösuutlikkusele pärast sügisesi kohalikke valimisi. Maavanem Kõiv andis talle kujunevast haldusolukorrast ülevaate ning puudutas keeruliste valikutena ka Seto ja...

Euroopa päev sinu kodukohas

Võrumaal tähistatakse Euroopa päeva 6. mail koostöös Vastseliina linnusega. Tegemist on põnevaid tegevusi täis perepäevaga. Vastseliina linnuses saab harjutada vibulaskmist, toimub katapuldi ja kaltsunuku valmistamise meistrikoda. Koos linnuserahvaga rännatakse keskaega ning degusteeritakse tolleaegseid jooke. Väiksematel on võimalus õuealal sõita poniga. Lisaks eelpool nimetatule toimub elamuslik ja auhinnaline Euroopa Liidu teemaline orienteerumismäng. Kõikide Vastseliina linnuse...

Maailmarändurist muusiku tasuta kontseretetendus Suhka Turismitalus

Eheda muusika huvilistel on võimalus tulla kuulama ja vaatama Suhka Turismitalus 22. aprillil kell 19.00 toimuva maailmarändurist muusiku ja artisti Tate Geberti tasuta kontsertetendust. Tate Gebert on uus karakter, mille on loonud Dan Renwick, esinejanimega Dan le Man (www.dan-le-man.com). Ta on osalenud ringreisidel rohkem kui kolmekümnes riigis ja andnud kokku üle 1000 etenduse. Ta mängib akustilist muusikat ukulelel, suhtleb publikuga ja laulab. Kontsertetendus Suhka...

Käivitub hajaasustuse programm

Võru Maavalitsus kuulutab alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.   Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste...

Naiskodukaitsjad tõid maavalitsusse „Anname au!“ kampaania sinililled

Kevadise veteranipäevakampaania „Anname au!" alguse puhul tõid Võrumaa naiskodukaitsjad maavalitsusse heategevuslikke sinilillemärke.   Sinilillemärgi või käepaela ostja toetab Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingut, kes omakorda toetab kogutud annetustest vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevust.    Märki või käepaela kandes saab igaüks tänada välismissioonidel osalenud mehi ja naisi.   Märgi soetanud...

Aeg on teha ettepanekuid Võrumaa aasta ema tunnustamiseks

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa aasta ema tiitlile.   Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.   Võrumaa aasta ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. ...

30.03.2017 toimub tuleohutuse teemaline maakondlik koostööseminar

Neljapäeval, 30.03.2017 toimub Lõuna-Eesti maakondlike turvalisuse nõukogude koostööprojekti elluviimiseks koduse tuleohutuse teemaline maakondlik koostööseminar eesmärgiga erinevate koostööpartneritega koostöös leida võimalused riskirühma kuuluvate inimesteni jõudmiseks ning leida reaalseid lahendusi kodude aitamiseks ja koduse tuleohutusalase olukorra paremaks muutmisel. Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „...

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ettevalmistamine on Võrumaal hooga käima läinud

Eile kohtus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise Võrumaa laiendatud toimkond jagamaks infot käimasolevatest ettevalmistustest.   Kui EV 100 avasündmus suure kubermangupiiri kustutamise matkana toimub juba 16. aprillil, siis üks esimesi suuremaid Võrumaa sündmusi EV100 tähistamiseks leiab aset sel suvel, mil toimub Võru lastefestival. Eesti Vabariigi sünnipäevale on pühendatud järgmisel aastal Võrus toimuv Uma Pido, riigi sünnipäeva tähistamiseks rajatakse Urvastesse...

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor on avatud!

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine  õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud,...

Maavanem: vajame Nursipalu kokkulepet

Maavanem Andres Kõivu hinnangul tuleks Nursipalu tuleviku osas leida poliitiline kokkulepe. Ta ütles seda sel nädalal Võrumaad külastanud Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmetele, kes tutvusid Nursipalu probleemidega .    "Nursipalu alale saab luua nii Keretü looduskaitseala, kui ka sihtmärgiala sõjaliseks väljaõppeks," lausus Kõiv.   Tema hinnangul pole mõtet Nursipalu osas lihtsalt sõnu teha, sest lakkamatu vastandumise tulemusel kaob võimalus dialoogiks....

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad

KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal. Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus , kuid osa võtma on oodatud ühendused kõigist maakondadest! Taotlemise tähtaeg 2017. aastal on 2. mai. Taotlused tuleb esitada endiselt maavalitsustele. Täpsem taotlemise info tuleb KÜSKi kodulehele märtsi jooksul. Infopäevad toimuvad: 29.03 kell 11:00 Pärnus – Pärnu...

Võru Maavalitsus avab südamekuu projektide rahastamise taotlemise vooru

Võru Maavalitsus kuulutab taas välja projektivooru südamekuu liikumisürituste korraldamiseks. Kokku jagatakse südamekuu tegevusteks 2500 eurot.   Südameterviseteemalised tegevused toimuvad aprillikuus juba 25. korda. Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu.   Liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist, seega on südamekuu läbivaks teemaks liikumine ja liikumisüritused (kõndimine,...