Tervisetuba

Tervisetoa kontaktid

Võru Jüri 12, teine korrus, ruum 82
Telefon: 786 8342
E-post: aira.udras@voru.maavalitsus.ee
Koduleht: http://www.werro.ee/tervis

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Tervisedenduse peaspetsialist Aira Udras

786 8342

aira.udras@voru.maavalitsus.ee kabinet 83

 

 

Paikkondliku tervisedendust suunab Võru maakonna tervisenõukogu (TN)

Tervisenõukogu üldeesmärk  on maakonna vajadustele vastavate tervisedenduslike tegevuste ja teenuste arengu toetamine saavutamaks maakonna elanike parem tervis ja elukvaliteet.

 

Tervisenõukogu alaeesmärgid:

 • aidata kaasa tervist toetava keskkonna loomisele, mis soodustab maakonna elanike             tervislike valikute tegemist;
 • luua kohalikes omavalitsustes kompetents piirkonna elanike tervise näitajate hindamiseks, tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisele suunatud tegevuskavade planeerimiseks ja rakendamiseks;
 • toetada kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid töötajate tervise edendamisel, et vähendada töötajte haigestumist ning suurendada töö efektiivsust;
 • tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel
 • aidata kaasa lasteasutustes tervist toetava keskkonn loomisele, tervisekasvatuse taseme parandamisele ja tervisedenduslike ürituste korraldamisele

Tervisenõukogu poolt püstitatud ülesandeid viib maakonnas ellu Võru Maavalitsuse tervisetuba (TT):

 • teeb koostööd riiklike tervisestrateegiate ja-programmide eesmärkide ja tegevuste elluviimise tagamiseks maakonnas eelkõige " Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020" ja programii "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013" raames;
 • nõustab maakonna terviseprofiili koostamist ja iga-aastaste uuenduste sisseviimist ning töötab välja maakonna tervisedenduse strateegilised suunad;
 • nõustab maakonna kohalikke omavalitsusi terviseprofiilide ja tegevuskavade koostamisel;
 • võimestab maakondlikke tervisedenduslikke võrgustikke ( tervisedenduslikud lasteaiad, koolid, haigla, kohalikud omavalitsused, töökohad) tegevust;
 • loob maakonnas võrgustiku tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse säilitamisele ja suurendamisele suunatud tegevuste elluviimiseks;
 • koordineerib maakondlikku  tervisedenduslikku ja haigusi ennetavaid tegevusi maakonnas;
 • toetab  maakonna elanike võimestamist tervisliku elukeskkonna arendamisel.