Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

 

1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle.

Seaduslik alus

  • Omandireformi aluste seadus § 17 lg 9
  • Vabariigi Valitsuse 05.02.1993 määrus nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" p 481.

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.

 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle.

Seaduslik alus

  • Maareformi seadus § 15 lg 3

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.

 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle.

Seaduslik alus

  • Maakorraldusseadus § 3 lg 2.

 

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle.

Seaduslik alus

  • VV 13.07.1993 määrus n r216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" p 361.

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.

 

Kontakt

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Nõunik Siiri Sokk 786 8304 siiri.sokk@voru.maavalitsus.ee kabinet 75
Nõunik-jurist Maire Kulla 786 8305 maire.kulla@voru.maavalitsus.ee kabinet 74
Nõunik (maatoimingud) Aire Allas 786 8346 aire.allas@voru.maavalitsus.ee kabinet 103