Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Võru Maavalitsus

aadress:         Jüri 12, 65620 Võru linn

telefon:           786 8301
e-post:             info@voru.maavalitsus.ee
registrikood: 70003589

tööaeg: E-R kell 8 - 16.30, lõuna 12 - 12.30

 

  
Ametikoht Ametijuhend Nimi                         E-post Telefon Ruum Lisainfo
Maavanem   Andres Kõiv andres.koiv@voru.maavalitsus.ee 78 68 300 66

 

Maasekretär ametijuhend Eveli Kuklane eveli.kuklane@voru.maavalitsus.ee 78 68 336 68

 

Kantselei
Nõunik ametijuhend Siiri Sokk siiri.sokk@voru.maavalitsus.ee 78 68 304

75

 

Nõunik-jurist ametijuhend Maire Kulla maire.kulla@voru.maavalitsus.ee 78 68 305 74

 

Peaspetsialist ametijuhend

Malle Vetemäe

malle.vetemae@voru.maavalitsus.ee 78 68 301 67

 

Finantsnõunik ametijuhend Helbe Allas helbe.allas@voru.maavalitsus.ee 78 68 310 70

 

Maa järelmaksunõuete peaspetsialist ametijuhend Liivi Mühlmann liivi.myhlmann@voru.maavalitsus.ee 78 68 316 69

 

 

Perekonnaseisu toimingute peaspetsialist

ametijuhend Hele Mägi hele.magi@voru.maavalitsus.ee 78 68 348 31

Kodanike vastuvõtt:

E 13 - 16,

T, N 9 - 12,

13 -16 

K, R 9 - 12

 

Rahvastikutoimingute peaspetsialist ametijuhend Rita Raudsik rita.raudsik@voru.maavalitsus.ee 78 68 333  25

 

Kodanike vastuvõtt:

E 13 - 16,

T, N 9 - 12,

13 -16 

K, R 9 - 12

Rahvastikutoimingute peaspetsialist (abielude registreerimine) ametijuhend Kersti Kattai kersti.kattai@voru.maavalitsus.ee

78 68 355

53021937

38

 

Andmesisestaja ametijuhend Renita Tähe renita.tahe@voru.maavalitsus.ee 78 68 308 81  
Andmesisestaja ametijuhend Heili Karjus heili.karjus@voru.maavalitsus.ee 78 68 308 81  
Arengu- ja planeeringuosakond
Juhataja ametijuhend Britt Vahter britt.vahter@voru.maavalitsus.ee

78 68 318

523 3009

107

 

Väliskoostöö peaspetsialist ametijuhend Gady Künnapuu

gady.kynnapuu@voru.maavalitsus.ee

78 68 335 110  
Peaspetsialist (regionaalarengu programmid) ametijuhend Aigi Young aigi.young@voru.maavalitsus.ee 78 68 322 109

 

Nõunik (planeeringud) ametijuhend Ülle Luuk ylle.luuk@voru.maavalitsus.ee 78 68 311 125

 

Transpordi peaspetsialist ametijuhend Rein Rusch rein.rusch@voru.maavalitsus.ee 78 68 320 127

 

Nõunik (maatoimingud) ametijuhend Aire Allas aire.allas@voru.maavalitsus.ee 78 68 346 103

 

Peaspetsialist (maatoimingud) ametijuhend Sirje Halapuu sirje.halapuu@voru.maavalitsus.ee 78 68 351 116

 

Haridus- ja sotsiaalosakond
Juhataja ametijuhend Heli Põhja heli.pohja@voru.maavalitsus.ee 78 68 303 82  
Nõunik (kultuur) ametijuhend Aigi Pall

aigi.pall@voru.maavalitsus.ee

78 68 307 77

 

Nõunik (sotsiaal) ametijuhend Ülle Haan ylle.haan@voru.maavalitsus.ee 78 68 312 83

 

Peaspetsialist ametijuhend Kristiina Lutsar kristiina.lutsar@voru.maavalitsus.ee 78 68 301 67

 

Peaspetsialist (haridus ja noorsootöö) ametijuhend Tiia Allas tiia.allas@voru.maavalitsus.ee 78 68 309 79