Komisjonid

Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse taotluste hindamise komisjon

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiirde ja teavituse toetus" maakondlik komisjon

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon

Võru maakonna liikluskomisjon

Võru maakonna alaealiste komisjon

Võru maakonna teenetemärkide komisjon
Võru maakonna kodukaunistamise komisjon
Võru maakonna tervisenõukogu

Võru maakonna turvalisuse nõukogu

Võru maakonna noorsootöö nõukoda

 

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse taotluste hindamise komisjon

Esimees: Britt Vahter, arengu-ja planeeringu osakonna juhataja

Liikmed:  Tiit Toots, Rõuge vallavanem

                   Helle Kivi, MTÜ Võluvõru juhatuse liige

                   Aavo Hummal, Olerex AS Põlva-Valga-Võrumaa regiooni juht

                   Gady Künnapuu, Võru maavalitsuse väliskoostöö peaspetsialist

         

     

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiirde ja teavituse toetus" maakondlik komisjon:

Esimees: Siiri Sokk, Võru Maavalitsuse nõunik

Liikmed:   Reet Käär, MTÜ Maana juhatuse liige

                    Erki Sok, MTÜ Võrumaa Metsaomanike Liit  juhatuse liige

                    Riho Roon, Urvaste vallavanem

                    Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

 
 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon

Esimees: Britt Vahter, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Liikmed:   Marika Parv, Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht

                   Tiina Hallimäe, Võru Linnavalitsuse arendusnõunik

                   Juri Gotmans, Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees

                   Georg Ruuda, Võru vallavanem

 
 

Võru maakonna liikluskomisjon

Esimees: Andres Kõiv, Võru maavanem

Aseesimees: Raul Goos,  Maanteeameti Võru esinduse liikluse peaspetsialist

Sekretär: Rein Rusch, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna transpordi peaspetsialist

Liikmed: Tarmo Tammesoo, Politsei- ja Piirivalveameti Võru politseijaoskonna vanemliikluspolitseinik

                 Aare Kaur, eraettevõtja

                 Raul Kell, Võrumaa Autokooli juhataja

                 Kalev Ilves, Võru Linnavalitsuse abilinnapea

                 Mailis Koger, Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

                 Juri Gotmans, Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees

                 Tiit Valt, Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht

 
 
 

Võru maakonna alaealiste komisjon

Esimees: Heli Põhja, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Sekretär: Anneli Karu, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

Liikmed: Inga Ploom, Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik

                  Kalmer Sarv, Urvaste Kooli direktor
                  Mait Mölder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja koguduse õpetaja
                  Urmas Pindis, Kaitseliidu Võrumaa Maleva nooreminstruktor

                  Merlin Hurt, Viru Vangla kolmanda üksuse (noorteüksuse) Võru piirkond,                         kriminaalhooldusametnik

 

 

Võru maakonna teenetemärkide komisjon

Esimees: Andres Kõiv, maavanem
Liikmed:  Eveli Kuklane, maasekretär
                 Britt Vahter, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
                 Aigi Pall, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik

                 Siiri Sokk, Võru Maavalitsuse kantselei nõunik
                 Mailis Koger, Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

 

 

Võru maakonna kodukaunistamise komisjon

Esimees: Ülle Luuk, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Liikmed: Malle Peedel, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

                 Mailis Koger, Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees 

                 Peep Hollas, Põllumajandusameti Võru Keskuse juhataja asetäitja 

                 Marika Parv, Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht 

                 Anne Vahtla, Võru Linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist 

                 Reet Org, füüsilisest isikust ettevõtja, kunstnik   

 
 
 
Võru maakonna tervisenõukogu 

Esimees: Aira Udras, Võru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

Liikmed: Anu Maask, tervist edendavate koolide (TEK) koordinaator Võrumaal

                 Elar Sarik, Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

                 Eliise Abel, SA Võru Spordikeskuse rühmatreeningute treener

                 Ere Kungla, tervist edendavate lasteaedade (TEL) koordinaator Võrumaal

                 Eve Täht, Kaitseliidu noorteinstruktor

                 Kadri Kangro, Rõuge tervisenõukogu juht

                 Kerli Leiman, Maanteeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist

                 Kersti Soovik, Võrumaa Omavalitsuste Liidu esindaja

                 Mare Udras, Eesti Tervisedenduse Ühingu Võru osakonna esindaja

                 Merili Liivoja, Lõuna Päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist

                 Milja Heljula, Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse esimees

                 Riina Paat, Eesti Punase Risti Võrumaa Seltsi liige

                 Sixten Sild, Võru abilinnapea

                 Veevi Hõrak, Lõuna-Eesti Haigla AS õde

 

 

Võru maakonna turvalisuse nõukogu

Nõukogu ülesanded ja töökord

Esimees: Andres Kõiv, Võru maavanem

Liikmed:  Madis Soekarusk, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonna juht

                  Tamar Tamm,  Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru piirivalvebüroo juht

                  Kaino Zilmer, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Võrumaa päästepiirkonna juht

                  Urmas Vahter, Kaitseliidu Võrumaa maleva pealik

                  Andu Värton, Maanteeameti Lõuna regiooni Võru büroo juhataja

                  Arvi Vask, Lõuna-Eesti Haigla AS juhatuse liige

                  Mailis Koger, Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

                  Britt Vahter, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

                  Heli Põhja, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

                  Aira Udras, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

                  Ena Poltimäe, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja

                  Lea Palmre, Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhataja

                  Riina Paat, Eesti Punase Risti Võrumaa Seltsi sekretär

                  Janek Järva, Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor

Asendusliikmed: Arne Hass, Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna büroojuht

 

 

Võru maakonna noorsootöö nõukoda

Liikmed: Anita Tretjak, Urvaste valla noorsootöötaja

                 Sirli Muiste, Lasva valla noorsootöö- ja hariduse septsialist

                 Kristin Tisler, Misso Avatud Noorteklubi noorsootöötaja

                 Maivi Liiskmann, Võru Noortekeskuse juhataja

                 Angelika Alström, Rõuge valla noorsootöö spetsialist

                 Merle Tombak, Antsla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist

                 Merlis Pajustik, Vastseliina Noortekeskuse juhataja

                 Siiri Konksi, Võru valla hariduse ja kultuuri peaspetsialist

                 Romet Pazuhanitš, Mõniste Kooli huvijuht ja valla noortejuht

                 Lisanna Elm, Sõmerpalu valla noorsootöötaja-huvijuht

                 Päivi Kahusk, Meremäe valla noorsootöötaja

                 Egle Kõva, Haanja valla noorsootöötaja

                 Ave Saluorg, Varstu Keskkooli huvijuht

                 Anneli Karu, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

                

                 

 

 

2017 aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi Võru maakonna ekspertkomisjon

Esimees: Anneli Karu, Võru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

Liikmed: Ave-Liis Kivest, Võrumaa Noortekogu juht

                 Krislina Kelner, Võru Kesklinna Kooli õpilasesinduse president

                 Mailis Koger, Võrumaa Omavalitsuste Liidu esindaja

                 Marek Mekk, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja

                 Birgit Rasmussen, Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja