8.03.17

Järelevalve Võrumaa haridusasutustes 2016/2017 õppeaastal

 

Temaatiline järelevalve:

 

Riiklik järelevalve:

Toimetaja: MALLE VETEMÄE
7.02.17

Järelevalve Võrumaa haridusasutustes 2015/2016 õppeaastal

 

Temaatiline haldusjärelevalve:

Riiklik järelevalve

Toimetaja: MALLE VETEMÄE