Riigihange "Avalik bussiliinivedu Võru maakonnas"

Võru maakonna avaliku bussiliiniveo hankes toimus avatud e-hankemenetlus ning kõik pakkumused esitati elektroonselt eRHR-i (https://riigihanked.riik.ee.) kaudu, riigihanke viitenumber 159295.

Riigihanke võitjaga AS Hansa Bussiliinid (reg-kood 10122514) sõlmiti 26.08.2015  Võru maakonna bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 3-3/15/413 ajavahemikuks 01.04.2016 – 31.03.2024.

Hankedokumendid on saadava E-riigihangete keskonnas.