Võru Maavalitsuse e-posti aadress:  info@voru.maavalitsus.ee

Uudised ja teated

Andres Kõiv: „NATO on vastastikune kohustus“

17.04.2014

Maavanem Andres Kõivu hinnangul ei ole NATO ainult turvalisuse ja julgeoleku allikas, vaid igale liikmesriigile ka väga tõsine liitlaskohustus. Raamatute „Eesti NATO lugu. 1991–2004" Võrumaa koolidele üleandmisel märkis maavanem, et Eesti vajab NA...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Regionaalministri valitsemisalas oleva

 Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

 infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.