Uudised ja teated

20. veebruaril toimus Võru Kandles Eesti Vabariigi 97. aaspäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus

23.02.2015

Pildil on Ere Raag (vasakult), Eda Veeroja, Kaidi Järvpõld, Külli Eichenbaum, Väino Repp, Angela Järvpõld, Anneli Roosmäe, Andres Kõiv ja Mailis Koger. FOTO: MARGUS MUTS  Loe edasi »

ED Võru teabekeskus - Ürituste info

Algas eakatele suunatud keele- ja kultuuriseminaride sari „Keeled viivad Euroopasse“

04.03.2015

Europe Direct'i Võru teabekeskus koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ning Võru Pensionäride Päevakeskusega alustasid eakatele suunatud keele- ja kultuuriseminaride sarja „Keeled viivad Euroopasse". Seminaride korraldamisega soovitakse toetada Võr...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Regionaalministri valitsemisalas oleva

 Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

 infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.