Uudised ja teated

Võru Maavalitsuse eelinfo 30. mai - 5. juuni 2016

30.05.2016

Teisipäeval, 31. mail kell 13–16 toimub Võrumaa turvalisuse nõukogu koosolek Võru Maavalitsuse III korruse saalis. Info: Britt Vahter, 786 8318, britt.vahter@voru.maavalitsus.ee Neljapäeval, 2. juunil osaleb arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Ü...  Loe edasi »

Aktuaalne

Maakonnaplaneeringu info

Europe Direct´i teabekeskus - Võru ürituste info

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru