Uudised ja teated

Võrumaa Aasta Õpetaja 2016 laureaatide välja kuulutamine

27.08.2016

Võru Maavalitsus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit korraldasid koostöös MTÜ-ga Partnerlus reedel, 26. augustil 2016. a Võru kultuurimajas Kannel maakonna hariduskonverentsi „Andekus on õpitav?". Konverentsi külalistel avanes võimalus kuulata erineva...  Loe edasi »

Aktuaalne

Maakonnaplaneeringu info

Europe Direct´i teabekeskus - Võru ürituste info

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru