Võro maakunna CV

Võro Maavalitsusõst ja timä tegemiisist

Võro Maavalitsus om riigiasotus, midä juht maavanõmb. Maavanõmb kaits maakunnan riigi huvvi, hoolitsõs Võromaa kimmä ja tasakaalun edenemise iist ni kõrraldas maakunna umavalitsuisi ja riigiasotuisi kuuntüüd. Säädüse perrä nimetäs valitsus maavanõmba ammõtihe regionaalministri ettepanõgi pääle viies aastagas.

Võro Maavalitsusõn om kolm osakunda – kandsalei, edenemis- ja plaanmisosakund, koolitus- ja sotsiaalosakund.

Võro Maavalitsusõ põhitüüs om kõrralda maakunnan koolitus-, nuuri-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervüshoitmisõ tegemiisi ni maavalitsusõ perresaiso- ja rahvatallituisi, niisama kõrralda maakunnan riigi investiirmist, maavalitsusõ infotehnoloogia, piirkundlidsõ edenemise ja plaanmistüüd ni piirkunna edenemise programmõ tüüd, kõrralda maavalitsusõ ettevõttidõ, alosvärgi, majandusõ, maareformi ja ütistranspordi ala tüüd ni anda edesi Euruupa Liito pututavat riigisisest teedüst.

 

Kontakt
Võro Maavalitsus
aadrõs: Jüri 12, 65620 Võro
telefon:  786 8301
e-post: info@voru.maavalitsus.ee

 

 

 

 

 

 

 

Võro maakunnast

Võro maakund om Lõunõhummogu-Eestin, täl om lõunõ puul piir Läti ja hummogu puul Vinnemaaga, põh'a puul Põlva maakunna ni õdagu puul Valga maakunnaga. Võro maakunna pindala om 2305 km² ja tan eläs 2015. aastaga saisoga 33 172 inimest. Maakunna valitsõmiskeskus om Võro liin, kon eläs 12 919 inemist. Maakund jagonõs 12 vallas ja ütes liinavalitsusõs (Võro liin).

Võro maakunna majandusõ tähtsämbä haro omma puu- ja müüblitüüstüs, söögikraamitüüstüs, metalli- ja plasti ümbretüütämine, kergetüüstüs, ehitüs ni vidämine.

 

Turistõlõ

Võro Turismiteedüskeskus: Jüri 12, 65605 Võro; tel/fax (+372) 782 18 81; voru@visitestonia.com

Võro maakunna ammõtlinõ turismi ala kodoleht: http://www.visitvoru.ee/

Võromaa kultuurikava: https://voru.maavalitsus.ee/kultuurikava

 

Investiirjile

"Invest In Võru" kodoleht: http://www.investinvoru.com