Venemaa Föderatsiooni viisataotluste menetlemine 2017 aastal

Teenuse üldandmed

  • Volitatud isik koordineerib ühekordsete ja mitmekordsete viisade taotlemist valla-ja linnavalitsuste, kohalike omavalitsuste allasutuste, mittetulundusühenduste ja seltsingute poolt esitatud teadus-, kultuuri- ja kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevate isikute nimekirjade alusel või kirikukoguduste tegevuses osalevatele ning surnuaedu külastavatele isikutele antavate ühekordsete ja mitmekordsete viisade taotlemist Põlva ja Võru maakonnas elavatele Eesti kodanikele.
  • Õiguslik alus: riigihalduse ministri käskkiri 16.01.2017 nr 011.
  • Volitatud isik: Andy Karjus
  • Kontaktid: mobiiltelefon: 511 0611
  • e-post: viisakoordinaator@gmail.com

 

2017 I poolaasta viisataotluste vastuvõtu graafik on järgmine:

 

 

Võru Maavalitsus, kell 08.00
4. ja 18. jaanuar
8. ja 22. veebruar
8. ja 22. märts
5. ja 19 .aprill

3. ja 17. mai

7. ja 21. juuni

 

Misso Vallavalitsus, kell 11.00

4. ja 18. jaanuar
8. ja 22. veebruar
8. ja 22. märts
5. ja 19 .aprill

3. ja 17. mai

7. ja 21. juuni

 

Vastseliina Vallavalitsus, kell 14:00

4. ja 18. jaanuar
8. ja 22. veebruar
8. ja 22. märts
5. ja 19 .aprill

3. ja 17. mai

7. ja 21. juuni

 

Põlva Maavalitsus, kell 08:00

2. ja 16. jaanuar
6. ja 20. veebruar
6. ja 20. märts
3. ja 17 .aprill

15. mai

5. ja 19. juuni

 

Mikitamäe Vallavalitsus, kell 11.00

2. ja 16. jaanuar
6. ja 20. veebruar
6. ja 20. märts
3. ja 17 .aprill

15. mai

5. ja 19. juuni

 

Räpina Loomemaja, kell 14:00

2. ja 16. jaanuar
6. ja 20. veebruar
6. ja 20. märts
3. ja 17 .aprill

15. mai

5. ja 19. juuni

 

Värska Vallavalitsus, kell 08:15

3. ja 17. jaanuar
7. ja 21. veebruar
7. ja 21. märts
4. ja 18 .aprill

2. ja 16. mai

6. ja 20. juuni

 

Orava Vallavalitsus, kell 11:00

3. ja 17. jaanuar
7. ja 21. veebruar
7. ja 21. märts
4. ja 18 .aprill

2. ja 16. mai

6. ja 20. juuni

 

Meremäe Vallavalitsus, kell 14:00

3. ja 17. jaanuar
7. ja 21. veebruar
7. ja 21. märts
4. ja 18 .aprill

2. ja 16. mai

6. ja 20. juuni

 

 
  • Järgmise nimekirja koostamine toimub märtsis-aprillis või kuni lubatud kvoodi (2000 inimest aastas) täitumiseni. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse ettepanekuid 1. aprilliks. Nimekiri kinnitatakse 2017. aasta augustis.
  • Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised.
 
Kagu-Eesti viisakoordinaator

Andy Karjus
5110611