Venemaa Föderatsiooni viisataotluste menetlemine 2017 aastal

Teenuse üldandmed

 • Volitatud isik koordineerib ühekordsete ja mitmekordsete viisade taotlemist valla-ja linnavalitsuste, kohalike omavalitsuste allasutuste, mittetulundusühenduste ja seltsingute poolt esitatud teadus-, kultuuri- ja kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevate isikute nimekirjade alusel või kirikukoguduste tegevuses osalevatele ning surnuaedu külastavatele isikutele antavate ühekordsete ja mitmekordsete viisade taotlemist Põlva ja Võru maakonnas elavatele Eesti kodanikele.
 • Õiguslik alus: riigihalduse ministri käskkiri 16.01.2017 nr 011.
 • Volitatud isik: Andy Karjus
 • Kontaktid: mobiiltelefon: 511 0611
 • e-post: viisakoordinaator@gmail.com

 

2017 II poolaasta viisataotluste vastuvõtu graafik on järgmine:

 

 

Võru Maavalitsus, kell 08.00
12. juuli
2. ja 16. august
6. ja 20. september
4. ja 18 .oktoober

8. ja 22. november

6. ja 20. detsember

 

Misso Vallavalitsus, kell 11.00

12. juuli
2. ja 16. august
6. ja 20. september
4. ja 18 .oktoober

8. ja 22. november

6. ja 20. detsember

 

Vastseliina Vallavalitsus, kell 14:00

12. juuli
2. ja 16. august
6. ja 20. september
4. ja 18 .oktoober

8. ja 22. november

6. ja 20. detsember

 

Põlva Maavalitsus, kell 08:00

10. ja 31. juuli
14. august
4. ja 18. september
2. ja 16. oktoober

6. ja 20. november

4. ja 18. detsember

 

Mikitamäe Vallavalitsus, kell 11.00

10. ja 31. juuli
14. august
4. ja 18. september
2. ja 16. oktoober

6. ja 20. november

4. ja 18. detsember

 

Räpina Loomemaja, kell 14:00

10. ja 31. juuli
14. august
4. ja 18. september
2. ja 16. oktoober

6. ja 20. november

4. ja 18. detsember

 

Värska Vallavalitsus, kell 08:15

11. juuli
1. ja 15. august
5. ja 19. september
3. ja 17 .oktoober

7. ja 21. november

5. ja 19. detsember

 

Orava Vallavalitsus, kell 11:00

11. juuli
1. ja 15. august
5. ja 19. september
3. ja 17 .oktoober

7. ja 21. november

5. ja 19. detsember

 

Meremäe Vallavalitsus, kell 14:00

11. juuli
1. ja 15. august
5. ja 19. september
3. ja 17 .oktoober

7. ja 21. november

5. ja 19. detsember

 

 
 • Sügisene nimekiri on kinnitamisel ning vormistama hakkame selle alusel ilmselt augusti alguses.
   
 • Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt oktoobris-novembris. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt ootan ettepanekuid 01.novembriks. Nimekiri kinnitatakse märtsis 2018.
   
 • Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised.
 
Kagu-Eesti viisakoordinaator

Andy Karjus
5110611