Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.

Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille`ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt


Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Kestvus Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Võru linn, Jüri 12 , tuba 31 (I korrus) või tuba 25 (I korrus)
Vastuvõtuajad:
E  13- 16
T N 9 - 12  ja 13 - 16
K R 9 - 12
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokument
  • Rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument

Loe veel...
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.


Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti .

Tulemus Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.