Võru maakonda käsitlevad uuringud, õpilas- ja üliõpilastööd

  • Alliksoo, A. (2015). Ühistranspordi kvaliteet maapiirkonnas Vastseliina, Meremäe ja Misso valla näitel. Magistritöö regionaalplaneerimises. Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Geograafia osakond. [Lae alla]
  • Klaas, M. (2016). Hooajaväline turism Võrumaal ja selle arendamise võimalused. Lõputöö turismi- ja toitlustuskorralduse erialal. Võrumaa Kutsehariduskeskus. [Lae alla]
  • Morel, M. (2016). Võrumaa sotsiaaltöötajate kogemused ja ootused seoses erialase ühistegevusega. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut, Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala. [Lae alla]
  • PW Partners OÜ. (2015). Puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtete kaardistamine. [Lae alla]
  • Teetsmann, A. (2015). Lõuna-Eesti vastupanuvõimelisus 2008.-2010. a. majanduskriisile. Magistritöö. Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Geograafia osakond. [Lae alla]
  • Torn, K. (2016). Kooli ja kodu koostööd takistavad tegurid Võru maakonna koolide lapsevanemate hinnangute põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Haridusteaduste instituut, Klassiõpetaja õppekava. [Lae alla]