Nime muutmine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

Selleks esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

Loe veel:

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Vaata lisaks:
http://www.siseministeerium.ee/14463/
http://www.siseministeerium.ee/14494/javascript:void(0)

Kestvus Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.
Hind

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud põhjusest kas riigilõivu eest summas 100 eurot või ilma riigilõivuta.

 

 

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 
Pangakonto:                                    
Swedbank - EE932200221023778606 
SEB - EE891010220034796011
Nordea Bank - EE701700017001577198
Danske Bank - EE403300333416110002
 
 Viitenumber: 2900082854, selgitus: uue isikunime andmine
Õigusaktid

 

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

 

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Võru linn, Jüri 12 , tuba 31 (I korrus) või tuba 25 (I korrus)
Vastuvõtuajad:
E   13 -16
T N 9 - 12 ja 13 - 16
K R 9 - 12
Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.
Tulemus Nimekanne rahvastikuregistris. Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast .
Viide