« Tagasi

Võru Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise

Sõiduauto  Volkswagen  Polo Variant  (väljalaskeaasta 2001, punane) müügiks alghinnaga 300 eurot ( kolmsada)  eurot. Vaata pilte SIIN.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg  22.03.2017 kell 10:00.

Pakkumiste avamine                22.03.2017 kell 10.30

Pakkumine esitada aadressil: Jüri 12, Võru 65620, Võru Maavalitsuse kantselei.

 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Võru Maavalitsus Volkswagen Polo Variant 583BCM enampakkumine" ning soovitavalt trükitähtedega kirjutatud hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise algust".

Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras.

 

Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, e-posti aadress ning kontakttelefon;

2. avaldus  müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3. pakkuja kinnitus selle kohta, et ta on teadlik vara tehnilisest seisundist ja tal ei ole vara osas maavalitsusele mingeid pretensioone;

4. sõnade ja numbritega kirjutatud arvuline  pakkumissumma eurodes;

5. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha;

6. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.

 

Pakkumisele tuleb ümbrikusse lisada:

1. maksekorralduse koopia tagatisraha (10% müügiobjekti alghinnast) maksmise kohta;

2. pakkuja esindaja esindusõiguse alus ning vajadusel esindusõigust tõendav dokument

(volikiri);

3. koopia pakkuja või volitatud esindaja isikutunnistusest.

 

Tagatisraha suurus on 10% enampakkumise alghinnast, mis tuleb tasuda hiljemalt

14.11.2016 Rahandusministeeriumi arvelduskontole EE891010220034796011 (SEB Pank),

EE932200221023778606 (Swedbank), EE701700017001577198 (Nordea Bank) või

EE403300333416110002 (Danske Bank), viitenumber 2800082433.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

 

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul

maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Enampakkumise

võitja peab kogu müügihinna tasuma müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks tööpäevaks.

Kui pakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuses määratud

tähtajaks lepingut, siis enampakkumise tulemused tühistatakse ning sel juhul tagatisraha ei

tagastata.

Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara üleandmisega seonduvad kulud kannab ostja.

 

Täiendav info ja sõiduki vaatamiseks aja kokku leppimine tööpäevadel telefonidel 53337131 või 5103264.