« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 aasta kevadvoor on taotlemiseks avatud

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 

 

Toetusi saab programmist taotleda kahe meetme kaudu:

      Meede 1 „Kogukonna areng"

      Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Programmi kevadvoorus on taotluste esitamise tähtaeg 3. aprill 2017

 

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid asuvad KÜSK kodulehel www.kysk.ee

 

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada maavalitsusele taotluse esitamise tähtpäevaks:

  • E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused  aadressile info@voru.maavalitsus.ee  kuni kella 16.30-ks
  • Postiga aadressil Võru maavalitsus, Jüri 12, Võru 65620 (postitempel  ei tohi olla hilisem kui taotluse esitamise tähtpäev)
  • Paberkandjal ühes eksemplaris Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109  hiljemalt kella 16.30-ks

 

Infopäev toetuse taotlejatele toimub 17. märtsil kell 14.00 Võrus MTÜ Võluvõru saalis, aadressil Jüri 19A III korrus, vajalik eelregistreerimine. 

Registreerida saab SIIN.