Uudised ja teated

Võru Maavalitsuse eelinfo 24. aprill - 30. aprill 2017

24.04.2017

Esmaspäeval, 24. aprillil 24.–28. aprillil viibivad maasekretär Eveli Kuklane ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Britt Vahter Nordeni õppereisil Islandil. Info: Britt Vahter, 786 8319, britt.vahter@voru.maavalitsus.ee osalevad haridus- j...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru