Ühistranspordi järelevalve

 

Järelevalvet korraldatakse Võru Maavalitsuse poolt sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

Teostatakse kontrolli

  • Sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;
  • sõitjate üle;
  • bussijuhtide üle;
  • ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

Seaduslik alus

Võru Maavalitsusel on õigus

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju ja ettekirjutusi rikkujatele;
  • Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna ühistranspordi arengut.

Dokumendid

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Transpordi peaspetsialist

Rein Rusch 786 8320 rein.rusch@voru.maavalitsus.ee 125