Riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu raiemahu kooskõlastamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistu omanik või tema volitatud esindaja esitab Võru maavanemale avalduse kasvava metsa raiumiseks loa saamiseks.

Avalduses peab olema näidatud:

  • Kinnistu omaniku nimi, isikukood, elukoht või juriidilise isiku äriregistri kood ja asukoht ning olemasolu korral e-posti aadress.
  • Juhul kui avalduse esitab volitatud isik, siis volitatud isiku nimi, isikukood, elukoht ja lisatud volikirja koopia.
  • Kinnistu andmed: asukoht, nimetus, kinnistu registriosa number.
  • Andmed soovitava raie suuruse kohta
  • Avaldusele lisatakse seadusele vastav metsamajandamiskava.
Maavalitsus teeb arvutused kinnistul asuva metsa hinna ja soovitava raie kohta ning selgitab välja, kas hüpoteek on pärast soovitud mahus raide teostamist seadusega kehtestatud mahus tagatud.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 3 nädalat
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Avalduse edastamise võimalused:

  • e-postiga digiallkirjastatult: info@voru.maavalitsus.ee
  • Postiga paberil allkirjastatult: 65620 Võru,  Jüri12
  • Tuua kohapeale: Võru,  Jüri12, tuba 127
Vajaminevad dokumendid Avaldus, kehtiv metsamajandamiskava
Tulemus

Raieluba või otsus sellest keeldumise kohta

Dokumendid