Puhkused

Alates 01.01.2015 vormistatakse Võru Maavalitsuse teenistujate puhkused Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

Avalik vaade aadressil: https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/public/document-registry/. Kinnitusdokumentide registrist otsi Võru Maavalitsus.