Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Võru Maavalitsus

aadress:         Jüri 12, 65620 Võru linn

telefon:           786 8301
e-post:             info@voru.maavalitsus.ee
registrikood: 70003589

tööaeg: E-R kell 8 - 16.30, lõuna 12 - 12.30

 

  /p>
Ametikoht Ametijuhend Nimi                         E-post Telefon Ruum Lisainfo
Maavanem   Andres Kõiv andres.koiv@voru.maavalitsus.ee 78 68 300 66

Puhkusel 3.07-6.08

Maasekretär ametijuhend Eveli Kuklane eveli.kuklane@voru.maavalitsus.ee 78 68 336 68

 

Kantselei
Nõunik ametijuhend Siiri Sokk siiri.sokk@voru.maavalitsus.ee 78 68 304

75

 

Nõunik-jurist ametijuhend Maire Kulla maire.kulla@voru.maavalitsus.ee 78 68 305 74

 

Peaspetsialist ametijuhend

Malle Vetemäe

malle.vetemae@voru.maavalitsus.ee 78 68 301 67

 

Finantsnõunik ametijuhend Helbe Allas helbe.allas@voru.maavalitsus.ee 78 68 310 70

Puhkusel 13.07-22.07

Maa järelmaksunõuete peaspetsialist ametijuhend Liivi Mühlmann liivi.myhlmann@voru.maavalitsus.ee 78 68 316 69

 

 

Perekonnaseisu toimingute peaspetsialist

ametijuhend Hele Mägi hele.magi@voru.maavalitsus.ee 78 68 348 31

Puhkusel 22.06-28.07

Kodanike vastuvõtt:

E 13 - 16,

T, N 9 - 12,

13 -16 

K, R 9 - 12

 

Rahvastikutoimingute peaspetsialist ametijuhend Rita Raudsik rita.raudsik@voru.maavalitsus.ee 78 68 333  25 Kodanike vastuvõtt:

E 13 - 16,

T, N 9 - 12,

13 -16 

K, R 9 - 12

Rahvastikutoimingute peaspetsialist (abielude registreerimine) ametijuhend Kersti Kattai kersti.kattai@voru.maavalitsus.ee

78 68 355

53021937

38

 

Andmesisestaja ametijuhend Renita Tähe renita.tahe@voru.maavalitsus.ee 78 68 308 81  
Andmesisestaja ametijuhend Heili Karjus heili.karjus@voru.maavalitsus.ee 78 68 308 81  
Arengu- ja planeeringuosakond
Juhataja ametijuhend Britt Vahter britt.vahter@voru.maavalitsus.ee

78 68 318

523 3009

107

Puhkusel 17.07-06.08

Väliskoostöö peaspetsialist ametijuhend Gady Künnapuu

gady.kynnapuu@voru.maavalitsus.ee

78 68 335 110 Puhkusel 17.07-30.07
Peaspetsialist (regionaalarengu programmid) ametijuhend Aigi Young aigi.young@voru.maavalitsus.ee 78 68 322 109

Puhkusel 3.07-28.07

Nõunik (planeeringud) ametijuhend Ülle Luuk ylle.luuk@voru.maavalitsus.ee 78 68 311 125

Puhkusel 26.06-18.07

Transpordi peaspetsialist ametijuhend Rein Rusch rein.rusch@voru.maavalitsus.ee 78 68 320 127

Puhkusel 26.06-30.07

Nõunik (maatoimingud) ametijuhend Aire Allas aire.allas@voru.maavalitsus.ee 78 68 346 103

 

Peaspetsialist (maatoimingud) ametijuhend Sirje Halapuu sirje.halapuu@voru.maavalitsus.ee 78 68 351 116

Puhkusel 3.07- 21.07

Haridus- ja sotsiaalosakond
Juhataja ametijuhend Heli Põhja heli.pohja@voru.maavalitsus.ee 78 68 303 82 Puhkusel 3.07- 23.07
Nõunik (kultuur) ametijuhend Aigi Pall

aigi.pall@voru.maavalitsus.ee

78 68 307 77

Puhkusel 10.07-31.07

Nõunik (sotsiaal) ametijuhend Ülle Haan ylle.haan@voru.maavalitsus.ee 78 68 312 83

 

Peaspetsialist (sport ja terviseedendus) ametijuhend Aira Udras aira.udras@voru.maavalitsus.ee 78 68 342 83

 

Peaspetsialist-inspektor ametijuhend Kristiina Lutsar kristiina.lutsar@voru.maavalitsus.ee 78 68 358 78

Puhkusel 10.07-19.07

Peaspetsialist (alaealiste komisjon ja noorsootöö) ametijuhend Anneli Karu anneli.karu@voru.maavalitsus.ee 78 68 309 79

Puhkusel 12.07-18.08