Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

 

Toetust saab 2017 aastal taotleda kahest meetmest:

  • Meede 1 „Kogukonna areng"
  • Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine". 

 

Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või  riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Toetuse piirsumma on 2000 eurot meetme kohta. Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

 

Taotluste esitamise tähtajad 2017. aastal on kevadvoorus 3. aprill ja sügisvoorus 2. oktoober

 

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada maavalitsusele taotluse esitamise tähtpäevaks:

  • E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused  aadressile info@voru.maavalitsus.ee  kuni kella 16.30-ks
  • Postiga aadressil Võru maavalitsus, Jüri 12, Võru 65620 (postitempel  ei tohi olla hilisem kui taotluse esitamise tähtpäev)
  • Paberkandjal ühes eksemplaris Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109  hiljemalt kella 16.30-ks

 

Projektide alast nõustamisabi  saab Võrumaa Arenguagentuuri kodanikuühenduste konsultandilt, Tel  +372 786 8367

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid asuvad KÜSK kodulehel www.kysk.ee

 

 

 

Lisainfo:

Aigi Young

Võru Maavalitsus

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Tel: 78 68 322

e-post: aigi.young@voru.maavalitsus.ee

 

KOP 2017 II taotlusvoorul toetust saanud projektid

KOP 2017 I taotlusvoorul toetust saanud projektid

KOP 2016 II taotlusvoorul toetust saanud projektid

KOP 2016 I taotlusvoorul toetust saanud projektid