Jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks andmine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

 

Kui jätkuvalt riigi omandis olev maa asub

 

  • «Looduskaitseseaduse» § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud kaitstaval loodusobjektil ning sellel asub keskkonnaregistrisse kantud poollooduslik kooslus, mille hooldamise kohustuse näeb ette ala kaitsekord või
  • kui maa asub põllumassiivil, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, on õigus esitada taotlus jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks kuni 2 aastaks.

 

Kestvus Taotluse menetlemine võib võtta kuni 2 kuud.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Avalduse edastamise võimalused:

  • Postiga paberil allkirjastatult: 65620 Võru,  Jüri12
  • Tuua kohapeale: Võru,  Jüri12, tuba 127
Vajaminevad dokumendid Taotlus
Tulemus
  • maavanema korraldus
  • riigimaa ajutise kasutamise leping
Dokumendid