Maavalitsuse teenistujate haridus

Jrk nr Nimi Haridus Eriala Õppeasutus
1 Allas Aire kõrgharidus maakorraldus Eesti Põllumajanduse Akadeemia
2 Allas Helbe kutsekeskharidus raamatupidamine Statistika Keskvalitsuse Õppekombinaat
4 Haan Ülle kõrgharidus (MA) sotsiaaltöö Tartu Ülikool
5 Habe Maris rakenduskõrgharidus turismi- ja toitlustuskorraldus Võrumaa Kutsehariduskeskus 
6 Halapuu Sirje kõrgharidus matemaatika Tartu Riiklik Ülikool
7 Karu Anneli kõrgharidus psühholoogia Audentese Ülikool
8 Kattai Kersti keskeriharidus üldhariduskoolide algõpetus Tallinna Pedagoogikakool
9 Kuklane Eveli kõrgharidus (BA) politooloogia, õigusteadus Tartu Ülikool
10 Kulla Maire kõrgharidus (BA) õigusteadus Õigusinstituut
11 Kõiv Andres kõrgharidus (MA) majandusteadus Eesti Põllumajandusülikool
12 Künnapuu Gady kõrgharidus (BA) inglise keel ja kirjandus Tartu Ülikool
13 Lutsar Kristiina kõrgharidus (MA) ungari keel ja kirjandus Tartu Ülikool
14 Luuk Ülle rakenduskõrgharidus hoonete ehitus Tallinna Tehnikakõrgkool
15 Mägi Hele üldkeskharidus   Võru I Keskkool
16 Põhja Heli kõrgharidus õigusteadus Tartu Riiklik Ülikool
17 Raudsik Rita üldkeskharidus   Kanepi Keskkool
18 Rusch Rein kõrgharidus autod ja automajandid Tallinna Polütehniline Instituut
19 Sokk Siiri kõrgharidus õigusteadus Tartu Riiklik Ülikool
20 Udras Aira kõrgharidus (BA) sotsiaaltöö Tartu Ülikool
21 Vahter Britt kõrgharidus (BA) haridusteadused Tartu Ülikool
22 Young Aigi kõrgharidus põllumaj.saaduste tootmine ja turustamine (BA) Eesti Põllumajandusülikool