Maavalitsuse teenistujate haridus

Jrk nr Nimi Haridus Eriala Õppeasutus
1 Allas Aire kõrgharidus maakorraldus Eesti Põllumajanduse Akadeemia
2 Allas Helbe kutsekeskharidus raamatupidamine Statistika Keskvalitsuse Õppekombinaat
3 Edesi Maire kõrgharidus (BA) õigusteadus Õigusinstituut
4 Haan Ülle kõrgharidus (MA) sotsiaaltöö Tartu Ülikool
5 Habe Maris rakenduskõrgharidus turismi- ja toitlustuskorraldus Võrumaa Kutsehariduskeskus 
6 Halapuu Sirje kõrgharidus matemaatika Tartu Riiklik Ülikool
7 Karu Anneli kõrgharidus psühholoogia Audentese Ülikool
8 Kattai Kersti keskeriharidus üldhariduskoolide algõpetus Tallinna Pedagoogikakool
9 Kuklane Eveli kõrgharidus (BA) politooloogia, õigusteadus Tartu Ülikool
10 Kõiv Andres kõrgharidus (MA) majandusteadus Eesti Põllumajandusülikool
11 Künnapuu Gady kõrgharidus (BA) inglise keel ja kirjandus Tartu Ülikool
12 Lutsar Kristiina kõrgharidus (MA) ungari keel ja kirjandus Tartu Ülikool
13 Luuk Ülle rakenduskõrgharidus hoonete ehitus Tallinna Tehnikakõrgkool
14 Mägi Hele üldkeskharidus   Võru I Keskkool
15 Põhja Heli kõrgharidus õigusteadus Tartu Riiklik Ülikool
16 Raudsik Rita üldkeskharidus   Kanepi Keskkool
17 Rusch Rein kõrgharidus autod ja automajandid Tallinna Polütehniline Instituut
18 Sokk Siiri kõrgharidus õigusteadus Tartu Riiklik Ülikool
19 Udras Aira kõrgharidus (BA) sotsiaaltöö Tartu Ülikool
20 Vahter Britt kõrgharidus (BA) haridusteadused Tartu Ülikool
21 Young Aigi kõrgharidus põllumaj.saaduste tootmine ja turustamine (BA) Eesti Põllumajandusülikool