“Fostering of Socio-economic Development and Encouraging Business in Border Areas”

Projekti kestvus: 20 kuud, 01.05.2013 – 31.12 2014

Projekti kaasrahastab: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm(lühinimi: ESTLATRUS)

 

Pressiteated
Pressiteade nr 8
Pressiteade nr 7
Pressiteade nr 6
Pressiteade nr 5

Pressiteade nr 4

Pressiteade nr 3
Pressiteade nr 2
Pressiteade nr 1

 

Projekti dokumendid

Võrumaa ettevõtlusalade väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüs ning turundusplaan

E-brochure for small and medium enterprises «Entering the Estonian Market»

Э-брошюра для малых и средних предприятий «Вход на рынок Эстонии»

Praktiline E- brošüür väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele: «Kuidas siseneda Läti ja Venemaa turgudele»

Практическая э-брошюра для малых и средних предприятий: «Как войти на рынки Латвии и России»

„Võru-Pihkva-Madona suurprojekt jõudis lõpule", Võrumaa Teataja, 13.12.14
„Võrumaa valmistab ette tööstusalasid ettevõtete vastuvõtmiseks", Võrumaa Teataja, 16.12.14

 

Projektis osalevad:

Partner 1 (juhtpartner): Madonas novada pašvaldība (Madona vallavalitsus)

Partner 2: Автономная некоммерческая организация  «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Autonoomne mittetulunduslik organisatsioon „Pihkva oblasti ettevõtluse garantii- ja toetusfond"

Partner 3Võru Maavalitsus

 

Projekti kogumaht: 1 084 938,85 (sellest programmi toetus 949 972,45)

 

Projekti eesmärk:

Edendada majanduslikku ja sotsiaalset integratsiooni Läti, Vene ja Eesti piirialadel läbi tiheda koostöö kohalikul ja regionaalsel tasemel Vidzeme regiooni, Pihkva oblasti ja Võru maakonna vahel, toetamaks kohaliku ettevõtluse arengut.

 

Projekti tegevused Eestis:

  • Tehnilise teostatavuse analüüsi ja turundusstrateegia ning detailplaneeringute koostamine koos infrastruktuuri tehniliste lahenduste väljatöötamisega maakonna kaheksale potentsiaalsele tööstusalale: Misso, Vastseliina, Võru, Antsla ja Rõuge vallas ning Võru linnas.
  •  Piirkonna investeerimisalasid/-objekte ja kohalikke tootjaid reklaamiva infomaterjali koostamine ja väljaandmine vene ja inglise keeles.
  • E-infobrošüüri koostamine Eesti väikeettevõtjatele, kuidas siseneda Vene ja Läti turule. Brošüür sisaldab samalaadset infot Eesti turu kohta ka lätlastele ja venelastele.
  • Kontaktürituste korraldamine ettevõtjatele ja potentsiaalsetele investoritele.
  • Ühistegevused koos kõigi partneritega:

-       ühise veebiplatvormi loomine väikestele ja keskmistele ettevõtetele ühendamaks kolme piirkonna ettevõtjate pakkumisi/koostöösoove;

-       piirkonna ettevõtjate kaasamine messidele Pihkvas, Madonas, Sankt-Peterburis, Riias ja Tallinnas;

-       koolituste ja kontaktseminaride korraldamine ettevõtjatele messide raames;

-       piirkondlikke toidutootjaid ühendava suurlaada „Uma Mekk" korraldamine.

 

Kontaktid:

 

Astrid Org – projekti koordinaator Eestis; astrid.org@voru.maavalitsus.ee  5260803;

Britt Vahter – üritused ettevõtjatele ja tööstusalad; britt.vahter@voru.maavalitsus.ee ; 7868318; 5233009