Võru maakonda käsitlevad uuringud, õpilas- ja üliõpilastööd

  • Alliksoo, A. (2015). Ühistranspordi kvaliteet maapiirkonnas Vastseliina, Meremäe ja Misso valla näitel. Magistritöö regionaalplaneerimises. Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Geograafia osakond. [Lae alla]
  • Klaas, M. (2016). Hooajaväline turism Võrumaal ja selle arendamise võimalused. Lõputöö turismi- ja toitlustuskorralduse erialal. Võrumaa Kutsehariduskeskus. [Lae alla]