« Tagasi

Kriisikoolitus lasteaedade töötajatele ja lapsevanematele teemal „KRIISINÕUSTAMINE“

Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine.

Võru Maavalitsus ja maakonna turvalisuse nõukogu Kriisikoolitus lasteaedade töötajatele ja lapsevanematele teemal „KRIISINÕUSTAMINE"

Koolituse toimumise aeg: Teisipäev, 12. detsember 2017

Koolituse koht: Lasteaed Sõleke, Olevi 29, Võru

Koolitaja: Tiina Naarits-Linn - MTÜ Mahena kriisinõustaja ja lektor, sotsiaal- ja kasvatusteaduste spetsialist. Tallinna Ülikooli mittekorraline lektor sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistrantidele ainetes kriisinõustamine ja diagnostilised meetodid töös lastega

Koolituse maht: 6 ak/h, kell 10 -11.30, 11.45 -13.15, 14-15.30

Sihtgrupp: Võrumaa lasteaedade töötajad ja lapsevanemad 

Finantseerimine: projekti „Riskikäitumise ennetamine ja turvalisuse elukeskkonna arendamine" toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks ESF vahenditest.

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Lisainfo: Heli Põhja, Võrumaa turvalisuse nõukogu koordinaator, tel 786 8303, mob 5330 3340, e-post: heli.pohja@voru.maavalitsus.ee

 

Koolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

Praktilise käsitlusega koolituspäeva eesmärk on anda teavet kriisikäitumise ja kriisinõustamise olemusest ja iga täiskasvanud võimalustest ise lapsele tuge pakkuda. Samuti selgub, millal oleks mõistlik teha koostööd valdkonna spetsialistiga ja saada tuge professionaalsest kriisinõustamisest.

Koos suurema teadlikkusega on võimalik nii lastega töötaval kui kodus lapse arengu toetamisest huvitatud täiskasvanul olla enesekindlam lapsele olulise toe pakkumisel, aga ka iseenda jaoks lisateabe küsimisel.

 

Peamised alateemad:

  • traumeeritud laps vs diagnoositava psüühikahäirega laps
  • psühholoogilise kriisi (trauma) olemus ja selle avaldumine käitumises
  • psühholoogiline esmaabi ja ajafaktori tähtsus traumakogemuse järel
  • raske ja ohtliku käitumise tunnused ning võimalused sekkuda
  • lasteasutuses avalduvad kiusamise tunnused ning võimalused sekkuda
  • mis on mis spetsialistidega koostöös: informeerimine, konsulteerimine, nõustamine,  psühhoteraapia
  • abistaja eneseabi - miks on abistaja psühhohügieeni tagamine võrdselt oluline abi vajavale lapsele kui ka abistavale täiskasvanule
  • kriisikäitumist puudutavate küsimuste analüütiline käsitlemine