« Tagasi

Võru Maavalitsus ja Võrumaa turvalisuse nõukogu kutsuvad Teid arutlema teemal „Turvalisus algab meist endist“.

 

 

 

 

 

Projekti nimetus:

Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

 

Võru Maavalitsus ja Võrumaa turvalisuse nõukogu kutsuvad Teid arutlema teemal „Turvalisus algab meist endist".

 

Eesmärk: aktiviseerida turvalisuse alast võrgustikutööd ja kodanikualgatust kohalikus kogukonnas, seada sihte aastaks 2018, jõuda  inimeste igapäevaelu probleemideni ja otsida neile üheskoos lahendusi.

 

Kohtumisel:

● Anname asjakohast teavet ja toome teieni lühiülevaate turvalisuse valdkonna olulisematest suundumustest aastal 2018 ja koostöövõimalustest maakonna tasandil (vastutusvaldkondade esindajad: pääste, politsei, kaitseliit).

 

● Kutsume arutlusringi, et üheskoos mõtestada lahti, mis on positiivne, millega saab igapäevaelus rahule jääda ja mis on need probleemid/mured, mis vajavad lahendamist ning mida meist igaüks ise saab ära teha, et kodukohas oleks parem (hea)  elada?

 

● Teeme kokkuvõtte arutelu tulemustest, mis on sisendiks omavalitsusele tervist ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise eestvedajana võrgustikutöö arendamisel.

 

Oodatud on Võru linnajuhid, linnavalitsuse töötajad,  linnavalitsuse allasutuste esindajad, võrgustike esindajad: kolmanda sektori arvamusliidrid, asutuste ja ettevõtete juhid, noorteühenduste juhid, lastekaitse ja sotsiaaltööga tegelevad spetsialistid, perearstid, korteriühistute esimehed ja teised huvilised, kellel on soov kaasa rääkida tervisedenduse ja turvalisuse valdkonnas.

 

On toimunud kolm piirkondlikku arutelu. Võru linnas on kavas arutelu läbi viia

29. novembril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis (Koidula tn poolne sissepääs).

 

Arutelu toimub Avatud Ruumi Meetodil. Ürituse algus kell 13.00 tervituskohviga, ürituse kestvuseks on planeeritud maksimum 4 tundi, vahepeale jääb energiapaus 15 minutit.

 

Vajalik on eelregistreerimine!

Osavõtust teadaandmised (nimi, asutus, e-posti aadress) hiljemalt 27.11.2017. heli.pohja@voru.maavalitsus.ee või telefonil 53303340.

 

Üritus on osalejatele tasuta.

Tegevust rahastatakse ESF programmi „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" vahenditest.

 

Täiendav info: Heli Põhja  5330 3340