« Tagasi

Meremäe ja Luhamaa elanikud toetavad üksmeelselt Setomaa valla kuulumist Võru maakonda

12. ja 13. juulil küsitlesid Võru ja Põlva maavalitsused koostöös kohalike omavalitsustega loodava Setomaa valla elanikke, et selgitada välja nende soov Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Võru maakonda kuuluva Setomaa piirkonna elanikud Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas toetasid üksmeelselt Setomaa valla kuulumist Võru maakonda.

Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga külades oli küsitlusnimekirja kantud 1110 inimest. Küsitlusest võttis osa 487 elanikku, kellest 485 toetas Setomaa valla kuulumist Võru maakonda. See on enam kui 99 protsenti kõigist küsitlusele vastanutest.

„Mul ei jätku sõnu, et tunnustada Meremäe ja Luhamaa elanikke selle suure hääletusaktiivsuse eest. Ilm oli halb, haldusreformi pärast tuldi küsitluspunkti juba kes-teab-mitmendat korda. Loomulikult ollakse tüdinenud. Võrumaa osalusprotsent näitab, et tegemist oli inimeste jaoks olulise küsimusega," sõnas Võru maavanem Andres Kõiv. „Hoolimata sellest, millise otsuse teeb reedel valitsus, Võrumaa hoiab ikka setode poole. Inimesi siin kagunurgas on niigi vähe ning jagada siin ühtesid „meieks" ja teisi „teieks" on asjatu ja kohatu," lisas Kõiv.

Kõiv loodab, et setod peale küsitlust kiiresti omavahel ühise keele leiavad ning koostööle asuvad, et valimiste järel käivitada uus vald selle tegelikku potentsiaali kõige paremal viisil realiseerides.

Vabariigi Valitsus otsustas Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ühendamisel ning Misso valla kuueteistkümne küla üleandmisel moodustada haldusreformi käigus uue omavalitsuse – Setomaa valla. 6. juulil otsustas valitsus, et Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustamiseks küsitakse piirkonna elanike arvamust ning selleks tegi valitsus Võru ja Põlva maavanemale ülesandeks viia läbi elanike küsitlus kogu ühineval territooriumil.

 

Lisainfo:

Andres Kõiv

Võru maavanem

Tel 521 7585

Andes.Koiv@voru.maavalitsus.ee