« Tagasi

Rahvaküsitluse läbiviimine Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas Missos

Küsitlus Meremäe valla ja Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas toimub 12.-13. juulil 2017.

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 12. juulil 2017. a kell 8.00 – 20.00 veebikeskkonnas aadressitel:

Meremäe: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13601

Misso: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13623

Küsitluspunktis saab küsitlusele vastata 13. juulil kell 10.00 – 20.00. Küsitluspunktid asuvad:

1.      Meremäe küsitluspunkt – Meremäe Vallavalitsuses Meremäe külas (Meremäe küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Meremäe valla elanikud).

2.      Luhamaa küsitluspunkt – Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas Missos (Luhamaa küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Misso valla  Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanikud).

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?" vastusevariantidega „Põlva maakonda" ja „Võru maakonda".

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel Meremäe valla või Misso valla vastavate külade elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Meremäe vallas või Misso valla vastavates külades.

Täiendav info: Eveli Kuklane, e-post eveli.kuklane@voru.maavalitsus.ee; tel 502 5936.