Rahvuslik programm "Eesti kaunis kodu"

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus  (EKKÜ)   on võtnud vastutuse 1936. aastal Riigivanema Konstantin Pätsi poolt algatatud ja 1997. aastal Vabariigi Presidendi Lennart Meri poolt taasalgatatud kodukaunistamise liikumise eest.


EKKÜ on kodukaunistamise liikumise korraldanud koostöös maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega. Maavanemate põhimõtetele tugineva struktuuri kohaselt tekkisid piirkonnad, kuhu kuuluvad 15 maakonda ja neli suuremat linna -- Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva.


EKKÜ tegevuse eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele.

 

2011. aastal koostas EKKÜ rahvusliku programmi „Eesti kaunis kodu", mille eesmärgiks on ühiskonna laiem kaasamine kodukultuuri arendamisse.


Võru maakondliku konkursi korraldajaks on Võru Maavalitsus, toetajaks Võrumaa Omavalitsuste Liit

 

Täiendav info: http://www.iluskodu.ee/
 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Ülle Luuk 786 8311 ulle.luuk@voru.maavalitsus.ee 125