Võru maakonna teenetemärgid

Võrumaa vapimärk

 

Võrumaa vapimärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.  Vapimärk omistatakse üldjuhul elutöö eest.

 

Vapimärgi on pälvinud:

 

2008. a  Valdur Raudvassar

2009. a  Heino Pehk

2010. a  Heinar Kool

2011. a  Ants Joonas

2012. a  Hillar Kalda

2013. a  Helgi Noormets

2014. a  Viktor Puolakainen

2015. a  Väino Repp

2016. a  Heino Vildo

2017. a  Enno Raag

 

 

 

Võrumaa vapimärgi taotluse vorm: [Lae alla]

 

 

 

Võrumaa teenetemärk

 

Võrumaa teenetemärk on Võru maakonna autasu, mis on asutatud Võrumaale osutatud teenete tunnustamiseks ja seda antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Võrumaa arengule, samuti isikutele, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

 

Teenetemärgi on pälvinud:

 

2008. a  Helmut Kostabi, Harri Neem

2009. a  Rein Kaiv

2010. a  Sixten Sild

2011. a  Ruti Murusalu, Egon Johanson

2012. a  Aimi Hollo

2013. a  Elmar Ruusamäe

2014. a  Aare Hõrn

2015. a  Ere Raag

2016. a  Ale Sprenk, Reet Kangro

2017. a Helle Laapere, Artur Ruusmaa, Ivar traagel

 

 

 

Võrumaa teenetemärgi taotluse vorm: [Lae alla]

 

 

Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas - 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Erakorraliselt võib teenetemärki anda ka muul ajal.

Teenetemärkide andmise otsustab maavanema poolt moodustatud teenetemärkide komisjon.

 

 

Võru maakonna teenetemärgid on kinnitatud siseministri  18.02.2015 määrusega nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine", mis on leitav aadressilt : www.riigiteataja.ee/akt/126022015022

AASTA EMA

Igal aastal läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama Võrumaa Aasta Ema tiitli kandidaate.

Võru Maavalitsus ootab kandidaatide esitamist nii kohalikelt omavalitsustelt, organisatsioonidelt kui ka üksikisikutelt. Võrumaa Aasta Ema tiitlile võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.

 

Tiitli on pälvinud:

 

2002. a  Ulvi Toomik
2003. a  Tiia Must
2004. a  Ene Laube
2005. a  Hille Saarepuu
2006. a  Kaja Klooren
2007. a  Mirjam Dremljuga
2008. a  Ülle Mõttus
2009. a  Reet Kangro
2010. a  Laine Värnik
2011. a  Klarika Hirv
2012. a  Katrin Parv
2013. a  Airi Grossberg
2014. a  Anneli Hollas
2015. a  Inge Järvpõld
2016. a  Tiiu Must
2017. a Janyka Vellak

 

Võrumaa Aasta Ema avalikustatakse emadepäeva kontserdil. 

 

Võrumaa aasta ema taotluse vorm: [Lae alla]

 

Võrumaa aasta ema statuut: [Lae alla]

AASTA ISA

Igal aastal läheneva isadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama Võrumaa aasta isa tiitli kandidaate.

Võru Maavalitsus ootab kandidaatide esitamist nii kohalikelt omavalitsustelt, organisatsioonidelt kui ka üksikisikutelt. Võrumaa aasta isa tiitlile võib üles seada Võrumaal elava isa, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.

 

Tiitli on pälvinud:

2011. a Joel Sarik

2012. a Aigar Piho

2013. a Tarmo Jõgeva

2014. a Jaan Rüüberg

2015. a Tõnu Kõrda
2016. a Evald Krillo

 

Võrumaa aasta isa avalikustatakse isadepäeva kontserdil. 

 

Võrumaa aasta isa taotluse vorm: [Lae alla]

 

Võrumaa aasta isa statuut: [Lae alla]

MAAVANEMA TÄNUKIRI

Tänukiri on Võru maavanema tunnustus, mida antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele:

  • märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel;
  • füüsilistele isikutele maakondlike oluliste tegevuste läbiviimise, märkimisväärsete saavutuste või  maakonna hea maine hoidmise eest;
  • riigi- ja omavalitsusasutustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele, äriühingutele eduka või pikaajalise tegevuse ning silmapaistvate saavutuste eest.

Taotlus esitatakse maavalitsuse kantseleisse aadressil info@voru.maavalitsus.ee või postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru hiljemalt 10 päeva enne tänukirja üleandmist.

 

Füüsiliste isikute  tänukirjaga tunnustamisel eeldatakse üldjuhul, et taotlejat on varasemalt märgatud ja tunnustatud oma organisatsiooni siseselt või kohaliku omavalitsuse tasandil.

 

Maavanema tänukirja taotluse vorm: [Lae alla]