Maavalitsused lõpetavad tegevuse alates 1. jaanuar 2018. Maavalitsuste ülesanded antakse üle riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele.

 

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna maakonna talituste kontaktid on leitavad www.maavalitsus.ee