Kõik seapidajad peavad olema oma loomapidamishoone PRIA-s registreerinud ja esitanud teatise peetavate sigade arvu kohta. Kui sigade pidamine on lõpetatud, siis peab ka PRIA-t sellest teavitama.

 

Alates 25. juulist kehtib kogu Eesti territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade välitingimustes pidamise keeld. Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.

 

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.

 

SIGADE KATKU ERINEVAD VORMID

 

Väga raske on teha taudi ennetustööd ja taudi tõrjuda kui me ei tea, kus sigu peetakse ja kui palju neid on.