« Tagasi

Võru Maavalitsuse eelinfo 22. mai - 28. mai. 2017

Esmaspäeval, 22. mail

 • osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Ülle Haan Tervise- ja Ravimiameti korraldataval üldhooldekodude juhtide teabepäeval Viljandimaal. Info: Ülle Haan, 786 8312, ulle.haan@voru.maavalitsus.ee
 • osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialistid Aira Udras ja Kristiina Lutsar od Kaitse Ennast Aita Teist laagris. Info: Aira Udras, 786 8342, udras.aira@voru.maavalitsus.ee
 • kell 10.30-13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Aigi Pall Noorte laulu-ja tantsupeo majutustoimkonna koosolekul. Info Aigi Pall, 786 8307, aigi.pall@voru.maavalitsus.ee
 • kell 15 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Anneli Karu Noorsootöö nõukoja kokkusaamisel Võru Noortekeskuses. Info: Anneli  Karu, 786 8309, anneli.karu@voru.maavalitsus.ee
 • kell 15-16 osaleb arengu- ja planeeringu osakonna peaspetsialist Aigi Young Hajaasustuse programmi infopäeval Haanja rahvamajas. Info Aigi Young, 7868322, aigi.young@voru.maavalitsus.ee

Teisipäeval, 23. mail

 • osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialistid Aira Udras ja Kristiina Lutsar  Kaitse Ennast Aita Teist laagris. Info: Aira Udras, 786 8342, udras.aira@voru.maavalitsus.ee
 • kell 15 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Anneli Karu maakondlikul Nõustamiskomisjoni istungil Võrumaa  Rajaleidja Keskuses. Info: Anneli  Karu, 786 8309, anneli.karu@voru.maavalitsus.ee

Kolmapäeval, 24. mail

 • kell 14 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Aigi Pall Võrumaa laulu-ja tantsupeo toimkonna koosolekul. Info Aigi Pall, 786 8307, aigi.pall@voru.maavalitsus.ee
 • kell 14 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Anneli Karu koostöökohtumisel „ Kust ja kuidas leida abi probleemsele lapsele" Võru politseimajas. Info: Anneli  Karu, 786 8309, anneli.karu@voru.maavalitsus.ee

Neljapäeval, 25. mail

 • osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialistid Anneli Karu ja Kristiina Lutsar parimate ainetundjate preemiareisil ERM-i. Info: Kristiina Lutsar, kristiina.lutsar@voru.maavalitsus.ee

Reedel, 26. mail

 • kell 13 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Aigi Pall Kubia vabaõhulava talgutel. Info Aigi Pall, 786 8307, aigi.pall@voru.maavalitsus.ee

 

Puhkavad:

kantselei peaspetsialist Malle Vetemäe 17.05 – 22. 05

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Heli Põhja 22. 05 – 28.05.