In English

Võru County Government CV

 

About Võru County Government and its activities

Võru County Government is a regional government agency, directed by the County Governor, who represents the national interests in the county and is responsible for the balanced and comprehensive development of the county. County Governor is appointed to the office by the Government for a 5 year term, on the proposal of the Minister of Regional Affairs.

Read more...

Võro keelen

Võro maakunna CV

 

Võro Maavalitsusõst ja timä tegemiisist

Võro Maavalitsus om riigiasotus, midä juht maavanõmb. Maavanõmb kaits maakunnan riigi huvvi, hoolitsõs Võromaa kimmä ja tasakaalun edenemise iist ni  kõrraldas maakunna umavalitsuisi ja riigiasotuisi kuuntüüd. Säädüse perrä nimetäs valitsus maavanõmba ammõtihe regionaalministri ettepanõgi pääle viies aastagas.

lukõ edesi...