Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmise kohta

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.
Kestvus Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva
Hind Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja

Aire Allas

Maatoimingute nõunik

e-post: aire.allas@voru.maavalitsus.ee

tel: 786 8346

kab: 103 (III korrus)

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Avalduse saatmine digitaalselt või paberil allkirjastatuna:

Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  • lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad isikud, kes
    võla üle kannavad
Avalduste vormid