Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.
Kestvus Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva
Hind Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja Aire Allas
Maatoimingute nõunik
e-post: aire.allas@voru.maavalitsus.ee
tel: 786 8346
kabinet: 103 (III korrus)

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või taotluse esitamine tavapostiga või e-postiga.

Aadress: Võru linn, Jüri 12, 65620 ja e-post info@voru.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut

 

NB! Hüpoteegi kustutamise või ümbervormistamisega seotud kulud kannab taotleja.

 

Viide