Abielu lahutamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind 50 EUR
Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 
Pangakonto:                                        
Swedbank - EE932200221023778606 
SEB - EE891010220034796011
Nordea Bank - EE701700017001577198
Danske Bank - EE403300333416110002
 
Viitenumber: 2900082854, selgitus: abielulahutuse kande tegemine
 
 
Õigusaktid

 

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Võru linn, Jüri 12 , tuba 31 (I korrus) või tuba 25 (I korrus)
Vastuvõtuajad:
E  13 - 16
T N 9 - 12  ja 13 - 16
K R 9 - 12
 
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument

Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

 

Loe veel...

Avaldused ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus
Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.
 
Loe veel...

Esmane tõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide