Võru Maavalitsuse e-posti aadress:  info@voru.maavalitsus.ee

Uudised ja teated

Tervisedendajate riiklik tunnustamine

13.11.2014

Sotsiaalministeerium korraldab mitmendat aastat riiklikku tervisedendajate tunnustamist. Riikliku tunnustamisega soovitakse esile tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustatud ja valdkonda edendanud inimesi, kelle algatusel on oluline mõju turva...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Regionaalministri valitsemisalas oleva

 Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

 infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.