Uudised ja teated

Võru Maavalitsuse eelinfo 8. veebruar - 14. veebruar 2016

08.02.2016

Esmaspäeval, 8. veebruaril osaleb arengu- ja planeeringuosakonna väliskoostöö peaspetsialist Maris Habe programmide Kodanike Euroopa, Erasmus + ning Loov Euroopa infopäeval Tartus. Info: Maris Habe, 786 8335, maris.habe@voru.maavalitsus.ee kell 11...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru