Uudised ja teated

Võrumaa turvalisuse aluseks on toetavad sotsiaalsed suhted ja töökohad

27.04.2016

Eile ning üleeile toimus Mäetaguse vallas Võru, Ida-Viru, Valga ja Viljandi maakondade siseturvalisuse nõukogude seminar. Võru maakonna puhul nähti turvalisuses kõige nõrgema kohana eeskätt valitsevaid sotsiaalseid probleeme, mis on tingitud suure...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru