Võru Maavalitsuse e-posti aadress:  info@voru.maavalitsus.ee

Uudised ja teated

Võru maavalitsus käis Poolas tutvustamas e-riigi võimalusi

27.10.2014

16. oktoobril toimus Krakówis digitaalse innovatsiooni ja avaliku teabe andmevahetuse teemaline konverents, kus Võru maavalitsuse esindajad käisid tutvustamas Eesti riigi e-teenuseid ja sellega kaasnevaid võimalusi. Konverentsil osalesid avaliku- ...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Regionaalministri valitsemisalas oleva

 Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

 infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.