Uudised ja teated

Võru Maavalitsuse eelinfo 20. veebruar - 26. veebruar 2017

20.02.2017

Esmaspäeval, 20. veebruaril kell 13–15 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Ülle Haan Sotsiaalkindlustusameti ja Võrumaa raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutajatega kohtumisel Nöörimaa Tugikeskuses. Info: Ülle Haan, 786 8312, y...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru