Võru Maavalitsuse e-posti aadress:  info@voru.maavalitsus.ee

Uudised ja teated

Europe Direct’i Võru teabekeskuse korraldatud meenekonkursi tähtaeg pikenes 3. novembrini!

21.10.2014

Meenekonkursile on nüüd võimalik esitata töid 3. novembrini 2014. Konkursi tingimused: Konkursist saavad osa võtta Võru maakonna koolieelse lasteasutuse õpetajad ja õpetaja abid. Konkursitöö tuleb esitada kinnises pakendis, mille peale on kirjutat...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Regionaalministri valitsemisalas oleva

 Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

 infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.