Viisakoordinaator Andy Karjuse teatel toimub viisakompenseerimise taotluste täiendav vastuvõtt Võru Maavalitsuses 24. mail 2017 algusega kell 8.
Edaspidiselt jätkub viisataotluste vastuvõtt tavapärase graafiku alusel (s.o 7. juunil ja 21. juunil 2017).

Uudised ja teated

Võru Maavalitsuse eelinfo 22. mai - 28. mai. 2017

24.05.2017

Esmaspäeval, 22. mail osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Ülle Haan Tervise- ja Ravimiameti korraldataval üldhooldekodude juhtide teabepäeval Viljandimaal. Info: Ülle Haan, 786 8312, ulle.haan@voru.maavalitsus.ee osalevad haridus- ja sotsia...  Loe edasi »

Võru Maavalitsus

Maavalitsuse hoone

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Võru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine,

infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

  

vorumaabussiliinid

europedirect

investinvoru